Ledige stillinger

Slippen Marina holder til på Sandåsen i Kragerø. Vi er en liten bedrift som hovedsaklig driver med båtopplag, service og reparasjoner. Vi har rundt 100 båter i opplag, og i vinterhalvåret foregår mye av arbeidet i opplagshallen vår i Sannidal.

Ledige stillinger:

Båtmekaniker