Ledige stillinger

Slippen Marina holder til i nye og flotte lokaler på Sandåsen i Kragerø. Vi driver hovedsaklig med båtopplag, delesalg, service og reparasjoner. I vinterhalvåret foregår mye av arbeidet i opplagshallen vår i Sannidal.

Ledige stillinger
Båtmekaniker

Oversiktsbilde over Slippen Marina på Sandåsen i Kragerø.